7 Ekim 2011 Cuma

Sağlık Yönetimi


Çiftlik yönetim sistemlerinin sağlık modülünün tek amacı hayvanların medikal kayıtlarını ve aşı bilgilerini kayıt altına almak olmamalıdır. Bu kayıtların eksiksiz ve hatasız biçimde tutulup geriye dönük takibinin yapılabilmesinin yanı sıra, bu bilgileri kullanarak çeşitli istatistiklere varılabilmeli, bunlardan çıkan sonuçlar ile sürü yönetilebilmelidir.

Hangi hastalık ne sıklıkta görülmüş, hangi hayvan ne sıklıkta ilaç tedavisi görmüş ve bu hastalık nedeniyle ne kadar verim kaybına uğramış bulunabilmelidir. Hastalıkların işletmeye ne kaybettirdiği bilinmiyorsa, sağlık modülü amacına ulaşamamış demektir.


Sağlık modülüyle ilgili bir başka önemli konu da tespit ve yapılan müdahale ile aynı anda hastalıkların anında sisteme girilebiliyor olmasıdır. Bir hayvana işlem kaydederken herhangi ek bir ara birime gerek kalmadan, hayvanın yanındayken sisteme giriş yapılabilmelidir. Hızlı biçimde yapılan bu kayıtlar insan hatalarını minimuma indirmeyi hedefler. Hayvanın kulak küpesi el terminali tarafından okutulduğunda o hayvanın sayfası ekrana gelmeli, gerekli girişler kaydedilmelidir. 


Eğer birden çok hayvana işlem yapılır ve bu bilgilerin daha sonra topluca sisteme girişi yapılırsa, arada işlem gören ama unutulan hayvanlar veya, hayvanın gördüğü işlemlerden unutulanlar eninde sonunda mutlaka olacaktır. Bu tür kaçaklar da işletmenin hesaplarında sapmalar oluşturacak, gerçek rakamlar asla bilinmeyecektir.Sağlık modülünde laboratuvar bilgileri gibi veriler de hayvanın sayfasına kolaylıkla eklenebilir olmalı, bu hayvanın bilgileri göründüğünde tüm bu dosyalara da ulaşılabiliyor olmalıdır.

Gerek süt, gerekse besi işletmelerinde hayvanlara uygulanan ilaçların arınma süreleri takip edilmeli, arınma süresinin dolup dolmadığı sistemde uyarı biçiminde görülebilmelidir.

Süt işletmelerinde sağlık modülünün en önemli işlevlerinden biri de doğum kayıtları ve performans yönetimi ile fertilite yönetiminde tam kontrolü sağlamaktır.


Tüm bu özellikleri aynı anda bünyesinde bulunduran çiftlik otomasyon sistemleri şu anda mevcut ve kolay ulaşılabilir durumdadır. İşletme yöneticileri bir sistemi alırken ihtiyaçlarının tam olarak karşılandığından emin olmalıdırlar.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder