21 Temmuz 2011 Perşembe

BESİCİLİĞİN PÜF NOKTALARI-450-100kg ile besiye başlayan hayvanlar 400kg veya daha fazla ağırlığa ulaşıncaya kadar rasyon miktarı gitgide artırılır.

  • Başlangıç rasyonu sütten kesilmiş buzağıların tane ve kaba yeme alışmalarını sağlar.
  • Kaba yem; enerji, protein, vitaminler ve mineraller yönünden bir yem laboratuvarı tarafından analiz edilmiş olmalıdır. Kaba yemin durumuna göre, günde 1kg ve daha fazla canlı ağırlık artışı için gerekli besinleri karşılayacak bir tane yem karışımı geliştirilmelidir. 
  • Eğer kaba yem tane yemlerden ayrı olarak tek başına verilecekse, her padokta kendi özel raflarında günün 24 saati ulaşılabilir olmalıdır. Bu durumda tane yem karışımı da sabah erken ve akşam geç saatte olmak üzere günde iki kez verilmelidir. 
  • Hayvanlar büyüdükçe periyodik olarak miktar ayarlanmalıdır. 
Her hayvan ayda iki kez tartılmalı ve ağırlıkları veri tabanına anında aktarılmalıdır. Bu işlem büyük bir iş yükü oluşturacaktır. Fakat bu iş yükünü otomasyon sistemi ile oldukça hafifletmek mümkündür. Bunun için her hayvan çiftliğe geldikleri ilk gün RFID özellikli kulak küpeleriyle kimliklendirilmelidir. Bununla birlikte cattle crush kullanımı tartım ve performans takip sürecini dörtte bire kadar azaltacaktır. Aynı zamanda maliyet de uzun dönemde aynı oranda düşecektir. 

Rutin ağırlık ölçümlerine dayanarak bir hayvan için veya padok için yeterli ağırlık artışı sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilebilmelidir. Eğer sağlanamıyorsa mutlaka nedeni bulunmalıdır. 

Eğer beklenen ağırlık artışı yoksa veya 1-2 hayvan kilo alamıyorsa sebepleri şunlar olabilir;
  1. Rasyon dengesi veya tane yem karışımı hatalı olabilir. 
  2. Tane yem karışımında, uygun orandaki protein ve enerji miktarının bulunmaması. 
  3. Çalışanların gerekli miktardaki yemi hayvanlara vermemesi
  4. Kaba yem ayrı veriliyorsa, rafta her zaman bulunmaması
  5. Hayvanların beklenen kilo artışını sağlayacak genetik karakteri taşımaması. Eğer sorun buysa yem miktarı yeniden düzenlenmelidir. Eğer sorun tek bir hayvansa sürüden çıkartılmalıdır. 
  6. Hastalık veya parazit problemi olabilir. Bu durumda veteriner hekim rutin kontrol ve tedavilerini uygulamalıdır. 
Hayvanlar büyüyüp kilo aldıkça her gün daha fazla yem yerler. Protein ihtiyaçları karşılanmazsa hayvanlar çok daha yavaş kilo alırlar ve alınan kilo başına maliyet de çok yüksek olur. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder