30 Nisan 2011 Cumartesi

BESİCİLİĞİN PÜF NOKTALARI-2

                                            ÇİFTLİK 


Besiciliğin sınırlı kar marjı nedeniyle, harcanan emeğin karşılığını en üst düzeyde alabilmek için, inşaat maliyetine ve tasarıma dikkatle karar vermek gerekir.

Padoklar iyi drene edilmeli, dışkı ve idrar gölgelik alandan, yemlik ve suluklardan uzak tutulabilmelidir. Araba yollarından yem depolarına ulaşım kolay olmalı, aynı şekilde yem depolarından da yemliklere aktarım kolay yapılabilmelidir. Yağmurun çok yağdığı dönemlerde problem yaşanmaması için önlemler alınmalıdır.PADOK GENİŞLİĞİ


Padok genişliği hayvan sayısına bağlıdır.

Her hayvan için minimum 24 metrekare açık alan ve 10 metrekare gölgelik sağlanmalıdır. Fazladan alan olması hayvanlar arasındaki sosyal stresi azaltır.

Örneğin 50 hayvanlık padoklar hazırlanacaksa her padok 500 metrekare gölgelik alan ve 1200 metrekare açık alandan oluşmalıdır. Toplam 400 hayvan için bu şekilde 8 padok olmalıdır.SU
Mutlaka serin, temiz ve iyi kalite su; yerden yüksek seviyedeki suluklarda sunulmalı, böylece idrar ve dışkı ile kontaminasyonu önlenmelidir. Yem, toz veya dışkı ile kontamine olmuş, düşük kalitedeki sular hayvanların su alımını azaltarak kilo artışında yavaşlamaya sebep olur.

Suluklar, yemliklerden uzakta, yerden 70cm yukarıda ve zeminde 3cm'lik bir dolgu maddesi ile sabitlenmiş olmalıdır. Bu sayede dışkı ve çamur problemleri önlenmiş olur.

Suluklar hayvan sayısına uygun büyüklükte olmalı, her 50 hayvan için 2,5-3m uzunlukta en az 60cm eninde olmalıdır. En az günde bir kez, eğer dışkı veya diğer kirlerle kontamine oluyorsa daha da sık temizlenmelidir.

Bir sığır günde ortalama 50 litre su içer. 50 sığır günde yaklaşık 2500 litre su tüketir ve bu miktar sıcak yaz günlerinde artar.BESLEME EKİPMANLARI
Ülkemizde pek uygulanmamakla birlikte, kaba yem tane yemden ayrı olarak yüksek kafes tarzındaki raflarda, hayvanların gün boyu istedikleri miktarda yiyebilecekleri şekilde de sunulabilir. Bu tarz uygulamada kaba yem rafları hiç boş kalmamalıdır. Yurt dışı kaynaklarda bu uygulamanın verimi artırdığı ve sindirim problemlerini azalttığı belirtiliyor. Ülkemizde ise genellikle kaba yem, fabrika yemi ile karıştırılarak gün içinde 2-3 kez  yemliklerde sunuluyor.

Gölgelikler yemlikleri de kaba yem raflarını da örtecek şekilde yapılmalı, yılın sıcak zamanlarında beslenirken hayvanları güneşten korumalıdır. Böylece hayvanlar sıcak günlerde daha fazla ayakta kalıp beslenebilirler. Kilo alımının yenen yemle direkt olarak orantılı olduğu unutulmamalıdır.

Yemlikler: 
Her hayvan için 25-30cm yemlik alanı ayrılmalıdır. Padoğun bütün eni boyunca veya 50 sığır için 20m olacak şekilde yapılmalıdır. Böylece padoktaki bütün hayvanların aynı anda yem yiyebilmesine olanak sağlayabilmelidir.  Eğer 50'den fazla hayvan varsa her hayvan için ek olarak 25cm daha yemlik konmalıdır.


Yemliklere hayvanların ayaklarıyla girmesini önlemek için bir çok düzenleme mevcuttur, bu amaç için çelik borular veya sağlam ahşap malzemeden yapılmış düzenekler kullanılabilir. Çelik borular dikey veya yan yapılabilir, ancak mutlaka ayarlanabilir olmalıdır. Çünkü aradaki boşluk küçük veya daha büyük hayvanlar için daraltılıp genişletilebilmelidir. Dik boruların araları için de 25 cm ayrılmış olmalı ancak bu aralık ayarlanabilmeli, asla kaynak yapılmamalıdır.

Yere paralel boru yapılacaksa, hayvanların başlarını aralarından sokarak yeme ulaşabilecekleri ancak aradan kaçamayacakları bir aralık bırakılmalıdır. Yemlik kısımları beton olmalıdır.

Kaba Yem Rafları: 
Önceden belirttiğim gibi bu tip yemleme ülkemizde pek yapılmadığı için bu ekipman da pek kullanılmıyor, yine de değinmek istedim çünkü Amerika ülkelerinde çok yaygın bir uygulama hatta bazı ülkelerde yalnızca bu tarz besleme yapılıyor.
Basit raflar tahtadan ve çelik borulardan yapılmış olabilir. Raflar yerden en az 60 cm yüksek olmalı taban kısmında dökülerek ziyanı azaltmak için tepsi bulunmalıdır. Gündüz de rahatça tüketilmesini sağlamak için rafların üzerinde gölgelik bulunmalıdır.

Rafların yeri padoğun ortasinda, her iki tarftan da kaba yem yiyebilecekleri şekilde olabileceği gibi kenarda çit boyunca tek taraflı da yapılabilir. Tek taraflı yapılırsa uzunluk iki katına çıkartılmalıdır. 50 sığır için 10 metre uzunluk, çift taraflı ise 5 metre uzunluk gereklidir. Dikey boruların arası yaklaşık 12 cm olmalıdır. 


Toplam karışım rasyonları (TMR-total mixed ration) kullanılmıyorsa veya çekilip tane yemlerle karıştırılmamışsa kaba yemler tane yemlerle aynı yemliklerde verilmemelidir. 


Eğer çok fazla hayvan beslenecekse toplam karışım rasyon sistem mikseri düşünülmelidir. 400 başlık bir besi çiftliği TMR sisteminin masrafına değecek kadar büyük değildir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder